Friday, November 3, 2017

BIỂN TÌNH

iển hỡi, tình tôi vẫn còn đây
Từng ngày qua nghe lời sóng gọi
Từng ngày xưa buồn vui em hỡi
Đâu rồi giọt nước mắt mưa nguồn

Biển hỡi, giữ gìn những hạt lệ
Vì em đánh rơi biết bao lần
Vì tôi vẫn mỗi ngày tìm lại
Vị mặn của một đời xót thương

Thời gian đã trôi qua như mộng
Tôi ngỡ thấy ước mơ trong lòng
Tôi ngỡ thấy ôm em thật chặt
Nước mắt biển ướt cả môi hồng

Biển hỡi, bao giờ tới mùa đông
Cho em chăn ấm tình mặn nồng
Bên người một lần và mãi mãi
Sẽ quên ngày nào mình có nhau .....

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
03.11.2017

No comments:

Post a Comment