Monday, September 11, 2017

MƯA ĐÊM

(thuận nghịch độc)

Mưa đầy phố về đêm
Vật cảnh nhìn trước hiên
Đưa nhẹ mây gió lạnh
Lặng thầm sương khói thêm
Xưa nào lời hát khẽ
Chậm lắng đàn tấu êm
Thưa vắng đường rũ tối
Mưa đầy phố qua đêm

Đêm qua phố đầy mưa
Tối rũ đường vắng thưa
Êm tấu đàn lắng chậm
Khẽ hát lời nào xưa
Thêm khói sương thầm lặng
Lạnh gió mây nhẹ đưa
Hiên trước nhìn cảnh vật
Đêm về phố đầy mưa

Nguyễn Chí Hiệp
9.2017

No comments:

Post a Comment