Monday, September 11, 2017

MONG MANH

MONG MANH

Muốn ngã vào trời đông 
Nghe tim anh chiều gió 
Vị tuyết lạnh đầu môi
Tình đóng băng ngọn cỏ

Lối ta về trắng loang
Những nỗi niềm chua chát
Rừng chẳng còn tiếng hát
Chỉ nhánh gầy mong manh

Muốn ngã vào lòng anh
Hong khô này tim giá
Hoa tuyết rơi lả tả
Lối ta về vắng tanh

Chỉ có thế thôi anh
Mong manh một ước muốn
Trong chớm thu thắm đượm
Hương luyến tình yêu thương

Triều Âm
15.09.2013

1 comment:

 1. Muốn ngã vào lòng anh
  Hong khô này tim giá
  Hoa tuyết rơi lả tả
  Lối ta về vắng tanh. Bài thơ năm chữ thật hay và ý nghĩa.
  [img]http://media.salemwebnetwork.com/cms/CROSSCARDS/31215-cc_WaterColorThankYou.1100w.tn.jpg[/img]

  ReplyDelete