Tuesday, July 11, 2017

Tôi đưa em sang sông

Thân mời anh chị em thưởng thức


Sáng tác: Y Vũ & Nhật Ngân
Soạn hòa âm cho guitar độc tấu: Hồ Đăng Tín

Độc tấu: Bảo Hòang


1 comment: