Monday, July 10, 2017

SẦU ĐÊM VỀ PHỐ

(thuận nghịch độc)

Đêm phố ngõ về khách đợi ai
Liễu ru trăng khuyết ẩn lầu tây
Thềm bên phượng đỏ hoa tàn úa
Bậc dưới rêu xanh đá ngủ say
Thêm nhớ vọng xưa hồn cảm oán
Lặng buồn nghe đắng lệ thương hoài
Bềnh bồng sợi trắng sương pha tóc
Êm khẽ giọt sầu chợt ướt tay

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
10.7.2017

1 comment: