Saturday, July 1, 2017

MỘT THOÁNG SẦU TRĂNG

Ngồi đây ngắm mãi bóng vô thường 
Biển tối mênh mang sóng nở trương 
Đỏng đảnh gió ngàn trong cảnh dại 
Rụng rời giấc ngủ giữa miên trường 
Ánh trăng phương bắc chìm sương khói 
Bức họa trong lòng nhạt sắc hương 
Sợi trắng mái đầu tôi nhuốm bạc 
Nỗi niềm tâm sự mãi còn vương 

Đông Hòa NCH 
15.6.2011 

No comments:

Post a Comment