Friday, July 7, 2017

Mùa hè ve ru, phượng nở, thân mời các bạn nghe một bản Tango rộn ràng vui tươi BÀI TANGO PHƯỢNG TÍM Nhạc và lời: Giang Thiên Tường Hòa âm : Đỗ Hải Trình bày: Ngọc Mỹ

No comments:

Post a Comment