Sunday, June 25, 2017

Từ giọng hát em

Nhạc và lời: Minh Thao
Hòa âm: Vũ Thế Dũng

Trình bày: Trung Hiếu

1 comment: