Wednesday, June 28, 2017

NHỚ HẠ

(thuận nghịch độc)

Thâu đêm cảnh vắng dốc thưa người
Chậm bước đường khuya sương trắng hơi
Đầu phố  ẩn vàng trăng khuyết nửa
Trước thềm che tím phượng vừa rơi
Đâu nơi phố cũ tình lưu luyến
Đó vẫn quê xưa mộng rã rời
Lầu dưới ngó theo buồn lữ khách
Thâu đêm cảnh hạ nhớ người ơi

Ơi người nhớ hạ cảnh đêm thâu
Khách lữ buồn theo ngó dưới lầu
Rời rã mộng xưa quê vẫn đó
Luyến lưu tình cũ phố nơi đâu
Rơi vừa phượng tím che thềm trước
Nửa khuyết trăng vàng ẩn phố đầu
Hơi trắng sương khuya đường bước chậm
Người thưa dốc vắng cảnh đêm thâu

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
29.6.2017

No comments:

Post a Comment