Tuesday, September 6, 2016

Tôi Nhớ Tôi Thương

Nhạc và lời Giang Thiên Tường
Trình bày Minh Thảo
Hòa âm Võ Công Diên

No comments:

Post a Comment