Sunday, June 19, 2016

Gọi Nắng (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Mỹ Khanh hát, Quang Anh hòa âm, Hoàng Khai Nhan video (4K): https://youtu.be/_BqSr3WZ_xw?list=PLWrfELe_15JY87av6eGs4qddaZhQD5_H1

No comments:

Post a Comment