Thursday, May 19, 2016

Xóm Cũ (thơ Phạm Thế Trường, nhạc Phạm Anh Dũng) Lệ Thu hát, Vũ Tuấn Đức dương cầm (1993):

Xóm Cũ (thơ Phạm Thế Trường, nhạc Phạm Anh Dũng) Phạm Anh Dũng hát, Quốc Dũng hòa âm: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xom-cu-pham-anh-dung.KHJamEBxNCqK.html

Phạm Thế Trường, Người Chưa Gặp Gỡ (Phạm Anh Dũng): http://honque.com/HQ005/tBut_paDung005.htm PAD Phạm Anh Dũng http://phamanhdung.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment