Thursday, May 26, 2016

Đưa Người Về Phương Đông (thơ Cung Vũ, nhạc Phạm Anh Dũng) Duy Trác hát, Duy Cường hòa âm:

* http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dua-nguoi-ve-phuong-dong-tho-cung-vu-nhac-pham-anh-dung-duy-trac.HGxlzs1NMu.html * CD Đưa Người Về Phương Đông: https://phamanhdung.wordpress.com/2014/02/13/cd-dua-nguoi-ve-phuong-dong/ * 12.(Dua Nguoi Ve Phuong Dong) Goodbye for lovers going to the East. (Singer: Duy Trac) Sip your wine and look into the coals of the fire. This haunting melody will tug your heart. After the melody begins weaving its spell, the beat kicks in. Take your lover’s hand and dance a slow dance together and be grateful for a heart that can hold love again. (Judy Hallberg, Music Educator) * 12. Đưa Người Về Phương Đông (Ca sĩ: Duy Trác) Nhắp một chút rượu vang và hãy nhìn vào than hồng đang rực cháy. Giai điệu ám ảnh cứ vang mãi trong tâm này sẽ réo rắc tim ta. Sau giai điệu bắt đầu bằng thêu dệt lời quyến rũ, nhịp đều vào ngay. Hãy nắm lấy bàn tay của người yêu, dìu nhau đi những bước chầm chậm và cám ơn đời cho những con tim giữ mối tình hoài. (Mai Tuyết Ánh dịch) * PAD Phạm Anh Dũng http://phamanhdung.wordpress.com/ *

No comments:

Post a Comment