Friday, May 27, 2016

Thôi em không cần gửi


T h ô i  e m  k h ô n g  c ầ n  g ử i


Muốn gửi anh... tình em qua làn gió
lại e rằng gió chểnh mảng quên đưa
đem mây về ướt rũ những cơn mưa
cho ai nhớ… vọng ngân lời tha thiết

Muốn gửi anh... tình em qua sóng biển
lại e rằng sóng đánh dạt xa xăm
sóng xô bờ xoá tan những dấu chân
buồn se thắt - quyện hồn thơ hiu hắt

Muốn gửi anh... tình em qua ánh trăng
sợ trăng tàn, chân trời xa khuất bóng
sương khuya rơi lành lạnh cùng đêm trắng
nhớ thương người trong quạnh vắng đơn côi

Muốn gửi anh... tình em qua chiếc lá
lại e rằng lá biền biệt xa đưa
mắt hao gầy, mong nhớ mấy cho vừa
hàng mi khép âm thầm mưa rớt vội

Muốn gửi anh... thôi em... không cần gửi
(yêu nhau rồi tình có ở đâu xa?
ngay bên cạnh - trong trái tim ấy mà)
ai đã giữ... như là... ai đã gửi 😄


Phương Vy - 05252016


No comments:

Post a Comment