Wednesday, May 4, 2016

Đợi chờ

Thơ: Trần Diễm Thúy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt
Clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình Bầy: Hạnh Nguyên

No comments:

Post a Comment