Wednesday, May 4, 2016

Tình bỗng khói sương

Một bạn gửi cho link có bài Tình Bỗng Khói Sương, do ?Hoài Khánh hát bài thơ của Phạm Ngọc, tôi viết nhạc lâu rồi (1998) Mời nghe. có vẻ HK hát và đàn lấy https://soundcloud.com/hoa-i-kha-nh/tinh-bong-khoi-suong-tho-pham-ngoc-nhac-pham-anh-dung PAD Phạm Anh Dũng
https://phamanhdung.wordpress.com/
https://soundcloud.com/hoa-i-kha-nh/tinh-bong-khoi-suong-tho-pham-ngoc-nhac-pham-anh-dung

1 comment:

  1. Đã post lại link cho anh PAD. Khi anh post link, click vào chữ link trên hàng ô chữ sẽ thấy hiện ra ô chữ nhật, anh paster linh URL vào đó xong click OK. Linh post phải hiện ra mầu cam độc giả mới click vào nghe dễ dàng được.
    Bài thơ Lục bát được anh phổ nhạc thật hay, cô Hoài Khánh vừa đàn vừa hát thật điêu luyện. Cảm ơn đã cho thưởng thức.
    [img]http://3.bp.blogspot.com/-sF0I5hEynYU/UNOYa-29W-I/AAAAAAAAAkQ/TN4aoNYBqS4/s1600/Bravo.gif[/img]

    ReplyDelete