Sunday, May 22, 2016

Hình Như (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Mỹ Khanh hát, Quang Anh hòa âm: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hinh-nhu-my-khanh.4hNWFGbuRnbh.html trích từ CD Nắng Mùa PAD Phạm Anh Dũng http://phamanhdung.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment