Thursday, May 12, 2016

30 năm dấu tình

Sáng tác: Hà Lan Phương
Riêng tặng: Phu Quân Nguyễn Hải và những cặp đôi có
trên 30 năm gắn bó

Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment