Tuesday, April 12, 2016

Trẩy nhánh sương mù

Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Mỹ Tâm

No comments:

Post a Comment