Tuesday, April 12, 2016

Rồi em đã xa tôi

Sáng tác: Phạm Anh Dũng
Hoà âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Bảo Yến

No comments:

Post a Comment