Monday, February 29, 2016

Xin giới thiệu CD Một Thời Để Nhớ - Tiếng Hát Xuân Thanh
(xem chi tiết về CD và bài viết của Nguyễn Hiền, nghe Thì Thầm...)
https://phamanhdung.wordpress.com/2016/02/29/cd-mot-thoi-de-nho-tieng-hat-xuan-thanh-2/
PAD
Phạm Anh Dũng
http://phamanhdung.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment