Sunday, February 7, 2016

Thiệp chúc xuân

Chuyển thiệp chúc xuân của 02 nghệ sĩ: Minh Hồ và Minh Hồ Đào đến các bạn.
Một năm mới an khang thịnh vượng và mạnh sáng tác các bạn nhé.


No comments:

Post a Comment