Thursday, December 24, 2015

Ước mơ đêm Giáng Sinh 


Ư ớ c m ơ đ ê m G i á n g S i n h 


Rồi một muà đông hoa nến 
Tuyết lạnh rơi rơi bên thềm 
Bâng khuâng ngõ tình xao xuyến 
lối nhớ thương về từng đêm 

Rồi một muà đông xa vắng 
Dấu yêu ơi ngự bên trời 
Lâng lâng cõi lòng trìu mến 
Bóng dáng ai yêu một đời 

Rồi một muà Giáng sinh đến 
Thánh nhạc vang vang êm đềm 
Đèn hoa sao giăng rực sáng 
Những tiếng chuông đêm hoà ngân 

Lặng quỳ dưới chân tượng Chuá 
nơi hang Bê Lem nhiệm mầu 
nguyện xin ơn thiêng nhỏ bé 
Giáng Sinh đêm mình có nhau

Này anh, người yêu em hỡi! 
Có mơ tay trong tay người? 
Mình em lang thang trên lối 
Thầm ước... bên nhau mà thôiPhương Vy


No comments:

Post a Comment