Thursday, December 31, 2015

Nhớ Phan Rang

Thơ: Lệ Hồng
Phổ nhạc: Tam Quỳnh
Hòa âm: Nguyễn Hải
Clip: HLP

Trình bầy: Hà Lan Phương
No comments:

Post a Comment