Thursday, October 29, 2015

Lá Vàng

Đợi Em nửa kiếp lưu đày
Bốn mùa mưa nắng dạn dày nắng mưa
Em đi mòn mỏi bốn mùa
Để anh vàng lá giữa mùa rụng rơi
Kiếp sau anh chẳng làm người
Làm mây trôi khắp phương trời theo em
Bây giờ phố lạ người quen
Giữa cơn mưa bụi tóc mềm anh qua
Đợi chờ giữa chốn phong ba
Dáng em hiển hiện nhạt nhòa trong anh
Nửa đời mưa nắng lung linh
Bốn mùa thay đổi tình anh cũng mòn
Hôm nay có chiếc lá vàng
Treo trên cành chết muộn màng sang Thu

Linh Đắc

No comments:

Post a Comment