Wednesday, October 7, 2015

Không gì làm thay đổi tình yêu của tôi .

Cho dù có sóng gió
Làm thay đổi mộng mơ
Tôi vẩn luôn mãi chờ
Vì Sao kia trở lại

Cho dù hồn điên dại
Tôi vẩn yêu thiết tha
Tháng năm có xoá nhòa
Nhưng tình tôi vẩn đợi

Tôi biết làm người hiểu
Về một chút cuộc đời
Thế nào là Duyên nợ
Xin người hảy đợi chờ

Có một ít đổi thay
Tháng ngày không quá dài
Nên xin người hảy hiểu
Se  Duyên trong nắng mai

Một chút thôi hởi người
Một lần thôi hởi người
Dù tình về thật muộn
Chẳng thay đổi người ơi ???

No comments:

Post a Comment