Tuesday, October 13, 2015

Khi tình vội bay xa

Ngày mai không muốn làm thơ nửa
Em lấy chồng rồi hết ước mơ
Tôi sẻ đi tìm khung cửa nhỏ
Ngồi nhìn để thả bớt hồn thơ

Qua khung cửa may ra tôi gặp
Cánh bướm đơn côi lượn bắt hoa
Và tiếng lòng nghe nhiều cô quạnh
Trời vẫn xa người vẫn mãi xa

Thi sĩ chứa đầy trang vĩnh biệt
Nên một mình nói với xót xa
Hoa cỏ mời nhau nghe tiếng lạ
Ngũ đầu song đau cả hồn ta

Em có chồng đành đoạn xa tôi
Tôi rên xiết nên thơ vô nghĩa
Em mang đi cả thương lẫn nhớ
Chỉ trả lại tôi nhửng lạc loài

Thôi cũng được ! trăm năm chờ đợi
Bởi vì yêu nên chẳng phân vân
Chọn áng mây nghiêng ngồi thổn thức
Rửa sạch trần gian lắm bụi trần !!!


        THU 2015

No comments:

Post a Comment