Friday, October 23, 2015

Cha Tôi

Sáng tác: Tam Quỳnh
Hòa âm: Trần Quỳnh Lưu
Clip: Hà Lan Phương

Trình bầy: Phi Long

No comments:

Post a Comment