Wednesday, September 16, 2015

TẠI SAO TÔI YÊU EM NHỦ THẾ ...

Màu mái tóc bên vạc áo thủa
Ngọn tâm tủ khỏi động khi em vủà
Nhiều lần thổn thủ́c nhủ em bảo
Em cũng yeu tôi thật chẳng thủ̀̀à

Tỏí giủa đỏì tại sao tôi vẫn bảo
Yeu em cho tình lại thâṭ gần
Nhủ thế nên tôi đi nhặt lại
Nhủñg nhân Duyên nên chẳng phân vân

Trong khỏan đỏì tôi nhiều lặng lẻ
Thế kỷ bảo giông tôi bỏqua bên
Ch̉ỉ có em thôi nên tôi chỏ̀ đọ̉i
Và yêu em nên cuộc sống lênh đênh

Độc thọai trái tim cho tình lại đêń
Cào xé nổi sầu nên hiểu tại sao
Dỏ dang tiền kiếp bây giỏ hy vọng
Có em Duyên muộn cũng chẳng sao ???


            QUỐC TÀI    
       
          Thu 2015

No comments:

Post a Comment