Thursday, September 10, 2015

Khi Tôi Về


Tôi về chỉ thấy lòng hoang vắng
Quê cũ làng xưa chẳng thấy đâu
Có chăng tang trắng vươn khắp xóm
Thấy cảnh tiêu điều của bể dâu

Tôi về để nối vòng tang mẹ
Tang cha, tang chú và tang anh
Khắp cả 2 miền tôi chỉ thấy
Nhà tranh, vách đất buồn lạnh tanh

Tôi về để thấy đàn cháu nhỏ
Mất nét hồn nhiên của trẻ con
Tôi về để thấy em khôn lớn
Không có bữa cơm cho ra hồn

Tôi về để thấy anh què quặt
Ðể chị chạy lo từng miếng ăn
Mẹ ngồi bó gối bên đàn muỗi
Ðứa bé sơ sinh buồn lặng câm

Tôi về để thấy  mình mất hết
Mất cả quê hương cả người thân

Thu Nga

No comments:

Post a Comment