Thursday, September 24, 2015

ĐÊ BIẾT VỀ EM LÀ YÊU EM

Đê biết về em là yêu em
Màu tóc mây trỏi lống lẩy thêm
Nụ củỏi mỏi goị bên ngủỏ̀I ấy
Và hôn lên trán lên môi em

Yêu ngủỏi yêu cả nhũng ủỏc mỏ
Đủǹg để em xa hay đỏi chỏ
Yêu trong bóng tối xanh xao đó
Bỏ quá khủ́ xủa trong cỏn mỏ

Cho hai trái tim cùng bủỏ́c về
Thỏi gian dài ôm ấp lê thê
Mắt nhìn đắm đuối nhủ mỏi goị
Giủ cho tình đẹp mỏ ủỏ́c thề

Để biết cho nhau là vấn vủỏng
Tâm tủ gói trọn cho ngủỏi thủỏng
Hỏi nhau trong khoàn không gian đọ̉i
Nhủng đủǹg đỏi và phải luyến thủỏng

Để biết về em là yêu em
Phải không ngủỏi và phải không em ???
Cho tình tha thiết nhủ ngủỏi hiểu 
Hiều cả đỏi và mãi hiểu thêm

                THU 2015

No comments:

Post a Comment