Friday, August 7, 2015

Mùa Thu Lá Nâu

Thơ: Linh Đắc
Phổ nhạc: Trần Bảo Như

Trình bầy: Mê Linh

No comments:

Post a Comment