Monday, August 10, 2015

Hotel California (hòa âm bằng miệng hoàn toàn không nhạc cụ)

Mời thưởng thức giải lao một tuyệt tác phẩm trình bầy hoàn toàn bằng miệng nhưng như một đại ban nhạc đầy đủ trống đàn.

No comments:

Post a Comment