Thursday, August 20, 2015

Có Những Lần Thật Buồn !!!

Có những ngày thật buồn !
Hè của em thật lạ
Tình của anh cũng lạ

Cả quãng đời nhớ em

Có những lần thật buồn !
Sao mãi xa em luôn.
Chạnh lòng đời đơn lẻ.

Có nhiều lần nhớ em !
Cả quãng đời nhớ em !
Sao em đi vội vã.
Đêm về đêm nhớ thêm.

Hè của em thật lạ.
Tình của anh cũng lạ.
Chuyện chúng mình quá vui.
Về với nhau từ xa.

Sắp xếp một quãng đời.
Anh lo em cũng lo.
Anh cho là định mệnh.
Nên chẳng gì phải lo?.

Nước mắt có lần về.
Nỗi nhớ nhiều lần về.
Xin em nghĩ điều đó.
Hai đứa như trăng thề.

Quốc Tài hè 2015


No comments:

Post a Comment