Thursday, July 23, 2015
Thứ Tha


Anh bỏ thời gian lúc xa vắng nhau
Bỏ một lần rồi lại thấy u sầu
Nhiều lần sẽ giết tâm tư chung lối
Bỏ cả tim đau, mật đắng đời nhau

Lại đến tim người cho nhiềy kỷ niệm
Cuộc tình này lại thấy vượt thời gian
Vượt cả bâng khuâng vượt cả phũ phàng
Cho ta được những gì ta mơ mộng

Em là chân dung một đời ta thấy
Anh biết hư hao chẳng phải hai ta
Một lần về, trăm lần cho nhung nhớ
Khao khát đời nhau, đừng phải chia xa

Anh bỏ thơi gian hai ta xót xa
Bỏ cả lần đi, trăng khuất trăng tà
Vun dại nhiều lần lòng thêm đau xót
Một chút tình riêng, ta lại với ta


Quốc Tài, hè 2015

No comments:

Post a Comment