Wednesday, June 24, 2015

Tình yêu một thời để nhớ CD 03

Tìm lại yêu thương, sáng tác: Ng. Hải & H.L. Phương, trình bầy: Lê Thành

Mùa thu nhớ em, thơ: Phương Vy, phổ nhạc: Hà Nhật Linh, trình bầy: Hữu Minh

Bắt Đom Đóm viết thư tình, sáng tác: Nhật Vũ, trình bầy: Nguyễn Phi Hùng

Một cõi tình buồn, sáng tác: Trần Quỳnh Lưu, trình bầy: Hà Lan Phương

Vẫn biết, sáng tác: Hoàng Lan, Trình bầy: Tấn Ngọc

Sài Gòn trong tôi, sáng tác: Mai Tuyết Vân, trình bầy: Hà Lan Phương

Mai xa cắch, Thơ: Bác Từ, phổ nhạc: Vĩnh Phúc, trình bầy: Anh Nguyễn

Kiếp này yêu em, thơ: Minh Hồ, phổ nhạc: NG. Hải & H.L. Phương, trình bầy: Hà Lan Phương

Tuờng rêu, sáng tác: Tuyết Phan, trình bầy: Thùy Dương

Khi tình ta thay lá, sáng tác và trình bầy: Hà Nhật Linh

Cõi về, sáng tác: Quang Ngọc, trình bầy: Hà Lan Phương

Sẽ về nơi đâu, thơ: Đình Nguyên, phổ nhạc: Nhật Vũ, trình bầy: Quỳnh Lan

Em cứ đi, Thơ: Quốc Tài, phổ nhạc: Ng. Hải & H.L.Phương, trình bầy: Ng. Hải

Phút biệt ly, sáng tác: Hà Nhật Linh, trình bầy: Hà Lan Phương

1 comment:

  1. Chọn tên chủ đề cho một CD " TÌNH YÊU MỘT THỜI ĐỂ NHỚ " tuyệt vời quá. Gồm những ca khúc chứa chan đầy kỷ niệm của một thời yêu thương.
    Nghe 3 CD cảm thấy cõi lòng ắp đầy kỷ niệm vấn vương

    ReplyDelete