Tuesday, June 30, 2015

Chia xa

Sáng tác: Tam Quỳnh
Diễn ngâm/Trình bầy: Hà Lan Phương
Video clip: HLP


No comments:

Post a Comment