Saturday, June 27, 2015

Thành kính Phân ưu
Được tin nhạc mẫu của Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc : 

Cụ bà Maria Nguyễn Thị Đào 
Từ trần ngày 26 tháng 06 nam 2015 lúc 10h 15 
tại Sàigòn Việt Nam 
Hưởng thọ 87 tuổi

Minh Hồ & Minh Hồ Đào thành kính chia buồn cùng tang quyến Hội Trưởng 

Xin cầu nguyện hương linh cụ bà sớm về cõi vĩnh hằng

No comments:

Post a Comment