Tuesday, March 3, 2015

Xem như giấc mơ


Xem đời như một giấc mơ…
mơ là ảo ảnh, bao giờ thật đâu !
Thế nên cố gắng làm sao
tâm bình an để bớt đào cơn sân…
Sân si nào có hay hơn
dĩ hoà di quý tựa đờn hát ca,
vui cười chan chứa đậm đà
hương nồng ấm áp bao la hữu tình.
Tình thương yêu trổ sắc xinh
trăm hoa nở dưới bình minh nắng vàng.
Trải lòng giống biển mênh mang,
giữ gìn khắng khít, đừng tan rã rời!
Khoan dung độ lượng cho người
là đem hạnh phúc vào đời của ta
Ưu phiền trút bỏ quăng xa
miệng luôn nói tiếng thứ tha lỗi lầm
Minh Hồ

No comments:

Post a Comment