Monday, March 9, 2015

Kiếp này yêu em - Nguyễn Hải

Lời : Thơ Minh Hồ
Nhạc & hòa âm: Nguyễn Hải-Hà Lan Phương
Tiếng hát :Nguyễn Hải
Video clip : Minh Hồ & Minh Hồ Đào

1 comment:

  1. Nhận lời anh Minh Hồ để phổ nhạc vào bài thơ Kiếp Này Yêu Em, viết đi viết lại vài lần sau đó gửi 02 bài để anh lựa chọn không ngờ anh lại làm Video clip cả 02 bài post lên CLBTN, cò vài chỗ melody hơi khác nhau và thể điệu khác nhau. Ng. Hải có gửi cả 02 music sheets để anh xem. Mong các bạn đừng nghĩ là Ng. Hải & H.L.Phương show off. Cảm ơn

    ReplyDelete