Tuesday, December 9, 2014

Lời Ru Của Mẹ

Nhạc: Nhật Vũ
Hoà âm và trình bày: Nhật Vũ

Mời cả nhà thưởng ca khúc Lời Ru Của Mẹ..phổ từ thơ Mạc Phương Đình

No comments:

Post a Comment