Friday, November 21, 2014

Xin EmXin em đừng viết
chi khi ngồi nhớ
Xin em quên đi
cuộc tình chia ly

Xin em đừng tiếc
chi khi tình chết
Nay em đi bên
cạnh người chưa quen

Kỷ niệm hôm qua
đẹp xinh như hoa
anh đây cất giữ
mãi mãi không nhòa

Mong em hạnh phúc
bên người mới thương
Mười hai bến nước,
phước phần đục trong

Xin em đừng khóc
tơ duyên giờ đứt
Thiên thu em ơi !
cuộc đời hai nơi
Minh Hồ
Nhạc & hòa âm : Nguyễn Hữu Tân Tiếng hát hung45htqs

No comments:

Post a Comment