Friday, November 14, 2014

N g õ v ắ n g c h i ề u m ư a


N g õ v ắ n g c h i ề u m ư a

Ngõ vắng hôm nào người với tôi
sánh vai cùng bước rộn niềm vui
tiếng cười câu nói rền vang mãi
sóng mắt giao tình... môi chạm môi!

Ngõ vắng bao lần chân bước qua
gió lay ngọn cỏ bướm trêu hoa
mộng mơ trong nắng vàng thu tới
đẹp mối duyên đầu hương sắc pha

Ngõ vắng chiều nay mây xám bay
mưa rơi ướt lạnh đôi vai gầy
lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc
như giọt sầu rơi... cay mắt cay!

Ngõ vắng mưa về vương mắt xanh
buồn trong khắc khoải tình mong manh
sầu giăng vây kín khung trời mộng
thương nhớ u hoài thương nhớ anh!!!


Phương Vy

No comments:

Post a Comment