Thursday, October 2, 2014

Tristesse - Bài Thơ Tưởng NiệmBài Thơ Tưởng Niệm

Nhớ tình từ thuở ban đầu
Năm em mười tám khơi trầu anh mang
Con đường hạnh phúc thênh thang
Mái nhà êm ấm tắt ngang giữa đường

Bảy lăm chồng vợ đoạn trường
Tù nhân ra Bắc ai lường được đâu
Chín năm dai dẳng mưa Ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau tương phùng

Hạnh ngộ cứ ngỡ trúc tùng
Nào ngờ số kiếp lạnh lùng từ ly
Cuộc đời sinh tử sầu bi
Người đi đi mãi ra đi muôn đời

Tristesse
Cali 9.01.14

No comments:

Post a Comment