Sunday, September 28, 2014

Thương nhau suốt đời

Thơ Minh Hồ
Nhạc Lmst
Hòa âm Cao Ngọc Dung
Tiếng hát Kyra Nguyễn
Video Minh Hồ Đào & Minh Hồ


mp3

1 comment: