Monday, September 1, 2014

Quên với Nhớ

ta với người trao đổi thử xem
người quên trước, hay là ta quên trước
từ ly biệt, bao năm trời xuôi ngược
nhớ mới tài, quên chẳng ngạc nhiên chi

ta bạc tình, ta nỡ bỏ người đi
người chắc hận, khó mà quên được nhỉ
thế cũng tốt, bởi vì ta ích kỷ
thà giận ta hơn là vội quên ta

ta quên rồi, quên thật, mới hôm qua
quên dễ sợ như một người tâm trí
chợt gió lạnh mùa thu về chạm ý
"làm thơ đi anh, lá rụng đỏ ngòai sân"

ai cũng vì Thu, thi tứ xa gần
ta Thu đến, viết về quên với nhớ
ta sẽ vẻ chân mây màu máu đỏ
một con thuyền, dần nhỏ, mặt trời ho
ang

No comments:

Post a Comment