Friday, September 5, 2014

Thứ Sáu, cười lên Hậu ơi

Cười lên Hậu ơi !

Thứ sáu, tại sao Hậu biếng cười
Hay là để trẩm chọc nàng vui
Quân sĩ, mau truyền mang lụa đến
Xé ngàn thước vải, Hậu nghe chơi

Thứ sáu tại sao Hậu biếng cười
Hay là đói bụng, sắc èo ôi
Nguy quá, triệu ngay chư hầu tới
Mang dâng phở béo với rau tươi

Phở Kimmy ngon lắm ! Hậu ơi

* Phở Kimmy nằm góc đường Bolsa và Bushard ở Little Sai Gon
   Nổi tiếng rất ngon, ít bột ngọt

1 comment:

  1. Nấu phở có thể không cần dùng bột ngọt , thay thế bằng nước xương hầm , tôm khô lạt và khô mực , củ hành tây

    ReplyDelete