Monday, August 25, 2014

Trăng Viễn Khơi

Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Nhật Vũ
Hoà âm: Quang Đạt
Trình bày: Tấn Đạt


No comments:

Post a Comment