Tuesday, August 19, 2014

Mùa lạ cuả tôi

Mùa l cu tôi


Anh như mt mùa l
cho tim em hoá đá
cho h
n em cn ý thơ
sao b
ây gi mng mơ?

Anh nh
ư mt muà l
Cho em ng
t ngây lòng
n
ng mưa tình xa quá
Ôm mng h xót xa

Ơi, bao ngày đã qua ri
thêm m
t muà xa xôi quá
Anh gi
, anh đâu
riêng bóng l
ch mình em

Anh nh
ư mt muà l
Qua đ
i em băng giá
tan mù s
ương t bóng đêm
cho th
ơ nhp hn say

Anh nh
ư mt muà l
không phong ba, không bão t

sao h
n em trào dâng
nh
ng tiếng bun vng t đâu?

Muà l cu tôi ơi!
Mu
à l cu tôi ơi!
D
u mai không còn na
D
u mai đi chia đôi
V
n thương nh vô b


Ph
ương Vy


No comments:

Post a Comment