Monday, August 25, 2014

Anh Sợ Ngày MaiAnh run sợ
nếu ngày mai không em
đi chung đường đời
khi tấm thân tàn nghỉ ngơi
xuôi tay nhắm mắt
thả hồn về cội nguồn
bỏ lại trần gian cõi tạm rong chơi

Anh run sợ
cuối đời anh không em
thân anh từng ngày
lây lất trên đường hẩm hiu
cô đơn đến lúc
chẳng còn người cạnh mình
để lại ngàn năm tủi phận bao nhiêu?

Em ơi ! Anh xin em bỏ muôn giận hờn
khoan dung rộng lượng bao la
như biển Thái Bình, núi Thái Sơn
nếu anh lỡ làm lỗi gì
gây bão tố đau thương

Anh run sợ
nếu giờ anh đi không em
bên quan tài dần đưa xuống nơi
vùng cõi âm
không ai ném đất
tiễn người về cội nguồn
để dựng mồ anh ở lại dương gian

Minh Hồ

No comments:

Post a Comment